O NAMA:

 

     Od svog osnivanja 1998.godine naša pretežna delatnost je spoljnotrgovinsko poslovanje. U saradnji sa našim ino-partnerima prodajemo novu i modernizujemo staru opremu za asfaltne baze i kamenolome. Vršimo prodaju i servisiranje korišćenih građevinskih mašina kao i prodaju rezervnih delova i njihovu ugradnju. Iz našeg programa izdvajamo i prodaju rekonstruisanih i repariranih damperskih guma i guma za građevinske mašine.

 
design by 2008